Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus listaa kuolinpesän osakkaat, varat ja velat.

Perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Verottaja myöntää hakemuksesta tarvittaessa lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen.

Toimistomme kautta saatte yhteistyökumppanimme palvelut.